Inne

Projekty badawcze

 • kierownik  projektu indywidualnego Techniki plastyczne a możliwości kreacji twórczej i na I, II i III etapie kształcenia, 2016 (badania statutowe).
 • kierownik zespołowego projektu badawczego: Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na tle dyskursu społecznego w modernizującej się Europie (na przykładzie Śląska Austriackiego), środku pozyskane z NCN 2014- 2017. UMO-2013/11/B/HS3/004478.
 • kierownik projektu zespołowego Warsztaty artystyczne jako metoda prowadzenia dialogu twórczego, 2014 i 2015 (badania statutowe).
 • członek zespołu wykonawców projektu badawczego „Bibliotheca Tessinensis”. Kontynuacja procesu wydawania drukiem kluczowych źródeł historycznych odnoszących  się do Śląska Cieszyńskiego”. Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2013-2016. Kierownik projektu: dr hab. Janusz Spyra.
 • członek zespołu wykonawców projektu Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), przyznany przez: Grantová agentura České republiky,grant nr GA ČR 13-28086S. Kierownik projektu: Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, 2013- 2017.
 • kierownik 3-letniego własnego projektu badawczego nr N N 106 224238: Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego na tle inteligencji lokalnej w XIX w. i na początku XX wieku,środki na naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010- 2013.
 • współudział (członek zespołu) w projekcie nr 03422/11-SLP Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011. Finansowanie: Úřad vlády České republiky.
 • kierownik projektu: Wyspa artystyczno- edukacyjna „Tu nie ma kątów”, 2008.
 • kierownik projektu: Integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych poprzez komunikację plastyczną – jako wyzwanie dla współczesnej edukacji kulturalnej, 2006.

 

Prace plastyczne

Udział w wystawach:

 • udział w wystawie „Integracje 90”, BWA Częstochowa 1990 r.
 • udział w VI Wystawie Sztuki Miniaturowej , Toronto (Canada) 1991 r.
 • udział w wystawie fotograficznej „ Pracownia Fotografii” BWA, Częstochowa 1992 r.
 • udział w Międzynarodowej Wystawie Miniatury Del Bello – Toronto, Canada 1995 r.
 • udział w Międzynarodowej Wystawie Miniatury Del Bello – Toronto, Canada 1996 r.
 • udział w międzynarodowej wystawie miniatury, Milanovic, Jugosławia 1997 r.
 • udział w wystawie pracowników Instytutu Plastyki „ 20 lat kierunku Wychowania Plastycznego” , Biuro Wystaw Artystycznych, Częstochowa 1997 r.

Projekty okładek do książek:

 • projekt okładki do książki H. Dominiczak „Przygotowanie pracy magisterskiej z historii. Poradnik metodyczno-metodologiczny” 1996 r.
 • projekt okładki do książki J. Spyry „Żydzi na Śląsku Austriackim” 2005 r.
 • projekt okładki do książki M. Bogus „Kotulowie i ich działania oświatowe” 2006 r.
 • projekt okładki do książki S. Gawlika „Grzegorz Piramowicz. Idee- słowa- czyny” 2007 r.
 • projekt okładki do książki „Język-szkoła-przestrzeń” 2012 r.
 • projekt okładki do książki M. Bogus „Nauczyciele ludowi Śląska Cieszyńskiego” 2013 r.
 • projekt okładki do książki J. Spyry „Historiografia a tożsamość regionalna w czasach nowożytynych”
 • projekt okładki do książki „Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni”

Uzyskane dyplomy i certyfikaty

 • udział w College’u praktycznej nauki metody „PROedukacja” Wolne Inicjatywy Edukacyjne , 1991 r.
 • udział w seminarium i warsztatach ekologicznych „Naturamy”, Wrocławska Szkoła Przyszłości, Świeradów Zdrój
 • współpraca z zespołem Wrocławskiej Szkoły Przyszłości
 • uzyskanie dyplomu stażysty metody PROedukacja, Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne 1992 r.
 • warsztaty pedagogiczne „Pedagogika zabawy z osobami z upośledzeniem  umysłowym” Warszawa 17- 19. XI 1995 r.
 • udział w seminarium doktorskim prof. dr hab. Aleksandra Nalaskowskiego prowadzonym w Instytucie Pedagogiki   Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 1995-1998
 • udział w seminarium „Edukacja dla rozwoju” , Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Wrocław IX 1997 r.
 • uczestnictwo w warsztatach twórczych „ Sztuka komunikowania się”, III, Katowice – prowadzenie : prof. Wiesław Karolak 1999 r.
 • uczestnictwo w warsztatach twórczych „Sztuka kolorowego widzenia. Techniki twórczego wykorzystania koloru” II, Katowice – prowadzenie:  prof. Wiesław Karolak  1999 r.
 • uzyskanie certyfikatu Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego „Zwiększanie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych” 19. I. 2011 r.
 • uzyskanie certyfikatu Akademii PARP „Treści szkolenia w formule on-line” 11-13. IV.2011 r.
 • uzyskanie certyfikatu arteterapeuty Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”.