Category Archives: Monografie

Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe

wyd. Kongres Polaków w RC, Akademia im. Jana Długosza, Czeski Cieszyn – Częstochowa 2013.

Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku

wyd. Filozoficka Fakulta Ostravske Univerzity w Ostrave, Ostrava 2006.

Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe

wyd. Kongres Polaków w RC,
Akademia im. Jana Długosza, Czeski Cieszyn – Częstochowa 2013.

Andrzej Cinciała, Dziennik 1846–1853, wydała Marzena Bogus, część 1.

Książnica Cieszyńska 2015.