Category Archives: Historia oświaty/wychowania

Recenzja książki: Bogumił Hoff (1829–1894) – „odkrywca” Wisły, red. R. Czyż.

„Historica” , nr 1,  2016, s. 114-116.

Zacny Kościuszko. Mit Naczelnika na łamach polskiej prasy Śląska Cieszyńskiego (1846-1918)

„Czasy Nowożytne” , T. 29, 2016, s. 145-163.

Prowincjonalny nauczyciel a poznawanie i nauczanie historii w szkole ludowej na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Historik a literát v provincii/ Historyk i pisarz na prowincji, red. K. Czajkowski, J. Malura, J Spyra, Ostrava 2015 s. 136-156. (Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji, 2)

Kartki nie tylko dla biografa, czyli „Dziennik” Andrzeja Cinciały z lat 1846-1853.

Andrzej Cinciała, Dziennik 1846–1853, wydała Marzena Bogus, Cieszyn 2015, cz. 1, s. 11-91.

O możliwościach i ograniczeniach metody reprezentatywnej w badaniach nad historią oświaty

Artykuł recenzyjny. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 70, 2015, nr 1, s. 129-134.

Statystyczne podstawy badań społeczności nauczycieli szkół ludowych Śląska Austriackiego (1869–1914). Zalety i ograniczenia źródeł

Slezský sborník. Acta Silesiaca Tom: 113 Zeszyt: 1, s. 71-88.

Teachers’ unions and their role in the process of modernization (on the example of Austrian Silesia till 1918)

Creating an interdisciplinary paradigm using the example of modernization in a region (Austrian Silesia). Contributions for the XVIIth World Economic History Congress in Kyoto, Japan from 1 to 7 August 2015

Prywatne szkoły elementarne na Śląsku Cieszyńskim pod koniec XIX i na początku XX wieku

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 2013, 1, s. 51- 71.

Cenzura czy troska, czyli „Spis książek poleconych i zakazanych” Jana Śliwki z 1899 roku

„Slezský sborník”, Acta Silesiaca, R. CXI/2013, nr 1, s. 39- 60.  Bogus_SlSb_II

Nędza z bidą w parze idą. O sytuacji nauczycieli w XIX wieku

(w:) Język- Szkoła- Przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego/ Jazyk – škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska, red. M. Bogus, Czeski Cieszyn 2012, s. 57-101.