Warsztaty artystyczne pretekstem do badań komunikacji społecznej dziecięcych grup integracyjnych

(w:) Pedagogika specjalna- wybrane problemy edukacyjno- wychowawcze, (red.) A. Siedlaczek- Szwed, Częstochowa 2007, s. 245-259.