Prawne uregulowania zawodu nauczyciela szkół elementarnych w ustawodawstwie Śląska Austriackiego w XIX wieku

(w:) Slezsko v 19. stoleti , red. Z. Jirasek a kol., Opawa 2011, s. 297- 310.