„Podkówka szczęścia”. Upowszechnianie kultury w dziecięcych grupach integracyjnych- edukacja pozainstytucjonalna/nieformalna

(w:) Upowszechnianie kultury- wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, (red.) K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik, Toruń 2008, s. 437- 452.