Model kariery polskiego nauczyciela na Śląsku Cieszyńskim w czasach austriackich

(w:) Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Od Polskiego Seminarium Nauczycielskiego do Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, (red.) W. Korzeniowska, A. Mitas, A. Murzyn, U. Szuścik, Katowice 2009, 25-42.