Dialog nauczyciel – uczeń w różnych formach zajęć plastycznych

(w:) Komunikacja-Dialog-Edukacja, (red.) W. Kojs, R. Mrozek, Cieszyn 1998, s. 243-253.