Czy naprawdę zdolne? Recepcja „talentu” przez środowisko rodzinne w badaniach podłużnych

(w:) Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, (red.) J. Łaszczyk, M. Jabłonkowska, Warszawa 2009, s. 284 – 296.