Niekończące się poszukiwania inspiracji

(w:) 30 lat Instytutu Plastyki (red.) J. Piwowarski, Częstochowa 2008, s. 252.