Nauczyciel plastyki jako inspirator i przewodnik twórczego myślenia

(w:) Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach kształcenia, (red.) M. Juszczyk, Częstochowa 1996, s. 456-465.