Tu nie ma kątów

(w:) U podstaw edukacji plastycznej, (red.) S. Popek, R. Tarasiuk, Lublin 2000, s. 187-196.