Mateczniki plastyki- wyspy interesujących technik pod red. Marzeny Bogus

wyd. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2018.