Krąg sztuk 2016 r.

„Krąg sztuk”- tradycja warsztatów organizowanych przez muzyków i plastyków

I znów, jak co roku, zaproponowaliśmy wielogodzinne warsztaty związane głównie z działaniami artystycznymi.  Tym razem na murawie boiska z dziećmi ze szkoły podstawowej w Kłobucku, pracowało około 40 osób (wraz z zaproszonymi gośćmi, którzy chętnie wspierali swym doświadczeniem młodych artystów z AJD).

„Krąg sztuk” to wspólne animacje które rozpoczęły się koncertem „Ale wkoło jest wesoło”. Na scenie przez 40 minut grało i śpiewało kilkanaście osób (Damian Banasiak, Mateusz Szymczak, Tomasz Szejka, Konrad Bauer, Michał Moneta, Mikołaj Szulc, Filip Czank, Adam Ścigała, Grzegorz Kierat), oprócz naszych muzyków gościnnie wystąpili (i znakomicie bawili się z dziećmi) Marcin Grodzki „Martinez” i Dominik „Kari” Karoń.

Kolejne działania dotyczyły aktywności tanecznej, działań plastycznych, muzycznych a nawet sztuk walki.

Dzieciaki miały okazję poznawać układy choreograficzne w „Dolinie zumby” (prowadzenie Sylwia Smętek, Laura Tyrała), rzucać do celu wydmuszkami napełnionymi farbą i malować na dużych płótnach przy stanowisku „Jajobicie” (opiekę sprawowały Magdalena Stępień, Dagmara Luks), poznawać nowe instrumenty i wybijać swoje rytmy przy „Bębnowie” (odpowiedzialni Dominika Król i Mateusz Szymczak), pracować z nietypowym materiałem w miejscu „Piaskowych puzzli” (czuwały Agata Orzińska, Olga Szyduk), poznawać tajniki judo oraz brazilian jiu jitsu dzięki Kamilowi Żakowi, Robertowi Szachogłuchowiczowi, Piotrowi Kozie i Dawidowi Rybakowi (których zaprosiła Kamila Sławik, wspierana przez Martynę Sitek) oraz malować swoje „wewnętrzne” kolory w punkcie „Moja mandala” (troska Pauli Grzybek, Angeliki Mazik, Agnieszki Budny).

Opieką i wsparciem dla sześciu klas byli przewodnicy: Weronika Zawadzka, Maryla Klekowska, Jakub Szmidt, Michał Pakuła, Agnieszka Staniek, Sylwia Wojtyniak, Emanuela Mazur).Wodę do picia podawała Elżbieta Raczkowska, a nad całością czuwała Marta Bebłot.

Niezwykłe jest obserwować ogromną odpowiedzialność pedagogiczną u młodych ludzi, którzy studiują w naszej Alma Mater zaledwie kilka miesięcy.