Jerzy Kotula (1855-1889). Życie i działalność cieszyńskiego księgarza

„Pamiętnik Cieszyński”, t. 19, Cieszyn 2004, 29-47.