Dydaktyka

Prowadzone zajęcia

 • Fotografia
 • Metodyka plastyki
 • Metody upowszechniania kultury plastycznej
 • Projekty artystyczne w działaniach warsztatowych
 • Projekty artystyczne i edukacyjne
 • Artystyczne warsztaty twórcze
 • Problemy formy i wyobraźni artystycznej. Teoria dzieła i zamysłu twórczego
 • Projekty twórcze z elementami prawa autorskiego
 • Dydaktyka przedmiotowa na I i II etapie kształcenia
 • Pedagogika z pedagogiką muzyki
 • Podstawy pedagogiki
 • Pedagogika I- II etap kształcenia
 • Pedagogika III i IV etap kształcenia

Programy autorskie do zajęć

 • Metodyka plastyki,
 • Projekty artystyczne i edukacyjne,
 • Projekty twórcze z elementami prawa autorskiego,
 • Artystyczne warsztaty twórcze,
 • Problemy formy i wyobraźni artystycznej. Teoria dzieła i zamysłu twórczego,
 • Dydaktyka przedmiotowa na I i II etapie kształcenia,
 • Pedagogika z pedagogiką muzyki,
 • Podstawy pedagogiki,
 • Pedagogika I- IV etap kształcenia.