Category Archives: Redakcja

Mateczniki plastyki- wyspy interesujących technik pod red. Marzeny Bogus

wyd. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2018.

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, pod red. Marzeny Bogus

wyd. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016.

http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/dlibra/doccontent?id=3724

Język-Szkoła-Przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego/ Jazyk – škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska, pod red. Marzeny Bogus

wyd. Kongres Polaków w RC, Czeski Cieszyn 2012.