Category Archives: Monografie

Kategoria monografii

Andrzej Cinciała, Dziennik 1846–1853, wydała Marzena Bogus, część 1.

Książnica Cieszyńska 2015.

Andrzej Cinciała, Dziennik 1846–1853, wydała Marzena Bogus, część 2.

Książnica Cieszyńska 2015

Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe

wyd. Kongres Polaków w RC,
Akademia im. Jana Długosza, Czeski Cieszyn – Częstochowa 2013.

Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku

wyd. Filozoficka Fakulta Ostravske Univerzity w Ostrave, Ostrava 2006.