Category Archives: Edukacja artystyczna

Ciągłość / trwanie czyli warsztaty plastyczne idące w lata(ch)…

(w:) Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury, red. K. Olbrycht, D. Sieroń- Galusek, Cieszyn 2010, s. 221-234.

„Podkówka szczęścia”. Upowszechnianie kultury w dziecięcych grupach integracyjnych- edukacja pozainstytucjonalna/nieformalna

(w:) Upowszechnianie kultury- wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, (red.) K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik, Toruń 2008, s. 437- 452.

Niekończące się poszukiwania inspiracji

(w:) 30 lat Instytutu Plastyki (red.) J. Piwowarski, Częstochowa 2008, s. 252.

Warsztaty artystyczne pretekstem do badań komunikacji społecznej dziecięcych grup integracyjnych

(w:) Pedagogika specjalna- wybrane problemy edukacyjno- wychowawcze, (red.) A. Siedlaczek- Szwed, Częstochowa 2007, s. 245-259.

Praktyczna realizacja programu „Przedszkolak w świecie piękna”

(współautor – s. Adria Bach),(w:) Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej, (red.) W. Szlufik, T. Banaszkiewicz, A. Pękala, Częstochowa 2004, s.199- 205.

Róbmy „swoje”

(w:) Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, (red.) J. Piekarski, B. Śliwerski, Kraków 2000, s. 514-522.

Tu nie ma kątów

(w:) U podstaw edukacji plastycznej, (red.) S. Popek, R. Tarasiuk, Lublin 2000, s. 187-196.

Plastyka inaczej

(w:) Idee i strategie edukacji nauczycieli klas I-III i przedszkoli, (red.) I. Adamek, Kraków 1998, s. 231-238.

Problem obszaru fotografii w kształceniu medialnym dziecka

(w:) Materiały V Sympozjum Dydaktyki Fotografii „Fotografia w kształceniu wyobraźni”, (red.) A. Żakowicz, „Wychowanie Artystyczne” VIII, Częstochowa 1998, s. 5-19.

Dialog nauczyciel – uczeń w różnych formach zajęć plastycznych

(w:) Komunikacja-Dialog-Edukacja, (red.) W. Kojs, R. Mrozek, Cieszyn 1998, s. 243-253.