Category Archives: Edukacja Artystyczna

Problem obszaru fotografii w kształceniu medialnym dziecka

(w:) Materiały V Sympozjum Dydaktyki Fotografii „Fotografia w kształceniu wyobraźni”, (red.) A. Żakowicz, „Wychowanie Artystyczne” VIII, Częstochowa 1998, s. 5-19.

Dialog nauczyciel – uczeń w różnych formach zajęć plastycznych

(w:) Komunikacja-Dialog-Edukacja, (red.) W. Kojs, R. Mrozek, Cieszyn 1998, s. 243-253.

Techniki fotograficzne do zastosowania na lekcjach plastyki w szkole podstawowej

(w:) Materiały IV Sympozjum Dydaktyki Fotografii „Fotografia w kształceniu wyobraźni”, (red.) A. Żakowicz, „Wychowanie Artystyczne” VI, Częstochowa 1997, s. 17-21.

Fotografia w warsztacie dydaktycznym nauczyciela plastyki

(w:) Media a edukacja, (red.) W. Strykowski, Poznań 1997, s. 251-263.

Działalność wydawnicza środowiska lwowskiego ( 1895-1939)

(w:) Polska fotografia w świecie, (red.) K. Łyczywek, Szczecin 1991, s. 23-33..

Co jest co, czyli „tezaurus” używanych określeń

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 21-35.

Troska o właściwe definicje, czyli ambaras z nazwą

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 15-20.

Nieco nadziei na ciekawość

Wstęp w: Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 11- 12.

Czy Sokrates uczyłby online?

„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, T. XX, nr 1, 2016, s. 127-139.

Istota dialogu w rodzinie czyli nawigacja ku wartościom wychowawczym

(w:) Nauczyciel – wartości – świat, „Dialog bez granic”, t. 4, red. A. Murzyn, W. Korzeniowska, H. Lukášová-Kantorková, Kraków 2011, s. 111-135.