Category Archives: Edukacja Artystyczna

Kilka refleksji na marginesie edukacji artystycznej i kulturalnej

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 37-43.

Jak to z lekcjami rysunku w szkołach było

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 45-61.

Tańcowały artystały

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 255- 272.

Arteterapia a zajęcia szkolne

Arteterapia i twórczość w przestrzeni psychospołecznej, red. A. Stefańska, Wyd. UAM, Kalisz – Poznań 2015

Czy naprawdę zdolne? Recepcja „talentu” przez środowisko rodzinne w badaniach podłużnych

(w:) Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, (red.) J. Łaszczyk, M. Jabłonkowska, Warszawa 2009, s. 284 – 296.

Ciągłość / trwanie czyli warsztaty plastyczne idące w lata(ch)…

(w:) Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury, red. K. Olbrycht, D. Sieroń- Galusek, Cieszyn 2010, s. 221-234.

„Podkówka szczęścia”. Upowszechnianie kultury w dziecięcych grupach integracyjnych- edukacja pozainstytucjonalna/nieformalna

(w:) Upowszechnianie kultury- wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, (red.) K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik, Toruń 2008, s. 437- 452.

Warsztaty artystyczne pretekstem do badań komunikacji społecznej dziecięcych grup integracyjnych

(w:) Pedagogika specjalna- wybrane problemy edukacyjno- wychowawcze, (red.) A. Siedlaczek- Szwed, Częstochowa 2007, s. 245-259.

Praktyczna realizacja programu „Przedszkolak w świecie piękna”

(współautor – s. Adria Bach),(w:) Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej, (red.) W. Szlufik, T. Banaszkiewicz, A. Pękala, Częstochowa 2004, s.199- 205.

Tu nie ma kątów

(w:) U podstaw edukacji plastycznej, (red.) S. Popek, R. Tarasiuk, Lublin 2000, s. 187-196.