Category Archives: Edukacja artystyczna

Czy Sokrates uczyłby online?

„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, T. XX, nr 1, 2016, s. 127-139.

Nieco nadziei na ciekawość

Wstęp w: Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 11- 12.

Troska o właściwe definicje, czyli ambaras z nazwą

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 15-20.

Co jest co, czyli „tezaurus” używanych określeń

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 21-35.

Kilka refleksji na marginesie edukacji artystycznej i kulturalnej

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 37-43.

Jak to z lekcjami rysunku w szkołach było

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 45-61.

Tańcowały artystały

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 255- 272.

Arteterapia a zajęcia szkolne

Arteterapia i twórczość w przestrzeni psychospołecznej, red. A. Stefańska, Wyd. UAM, Kalisz – Poznań 2015

Istota dialogu w rodzinie czyli nawigacja ku wartościom wychowawczym

(w:) Nauczyciel – wartości – świat, „Dialog bez granic”, t. 4, red. A. Murzyn, W. Korzeniowska, H. Lukášová-Kantorková, Kraków 2011, s. 111-135.

Czy naprawdę zdolne? Recepcja „talentu” przez środowisko rodzinne w badaniach podłużnych

(w:) Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, (red.) J. Łaszczyk, M. Jabłonkowska, Warszawa 2009, s. 284 – 296.