Tradycja i postęp jako tworzywo pedagogicznej działalności Bernarda Kotuli

„Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník ”, R. II, Cieszyn 2005, s. 261-274.