Szkoły i szkolnictwo w Cieszynie w latach 1848-1918, rozdział 7

(w:) Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej, red. I. Panic, t.3, Cieszyn 2010, s. 147- 162.