Szkoła zamiast klasztoru. Kobieca droga do samostanowienia w zawodzie nauczycielki w XIX i w I poł. XX w. na przykładzie Śląska Cieszyńskiego

(współautor – Janusz Spyra), „Historická demografie” 2010/34 [1], Praha 2010, s. 45-60.