Świadectwa własne a edukacyjne jutro (na podstawie przeszłości Śląska Cieszyńskiego)

(w:) Kultura i edukacja wobec idei europejskości, (red.) A. Pluta, Częstochowa 2003, s. 155-173.