Statystyczne podstawy badań społeczności nauczycieli szkół ludowych Śląska Austriackiego (1869–1914). Zalety i ograniczenia źródeł

Slezský sborník. Acta Silesiaca Tom: 113 Zeszyt: 1, s. 71-88.