Russische Rechenmaschinen i inne pomoce…Wyposażenie sal lekcyjnych w szkołach ludowych na Śląsku Cieszyńskim przed 1914 rokiem

„Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník”, R. 4 (2010), Český Těšín 2011, s. 181-196.