Prywatne szkoły elementarne na Śląsku Cieszyńskim pod koniec XIX i na początku XX wieku

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 2013, 1, s. 51- 71.