Prowincjonalny nauczyciel a poznawanie i nauczanie historii w szkole ludowej na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Historik a literát v provincii/ Historyk i pisarz na prowincji, red. K. Czajkowski, J. Malura, J Spyra, Ostrava 2015 s. 136-156. (Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji, 2)