Problem obszaru fotografii w kształceniu medialnym dziecka

(w:) Materiały V Sympozjum Dydaktyki Fotografii „Fotografia w kształceniu wyobraźni”, (red.) A. Żakowicz, „Wychowanie Artystyczne” VIII, Częstochowa 1998, s. 5-19.