Praktyczna realizacja programu „Przedszkolak w świecie piękna”

(współautor – s. Adria Bach),(w:) Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej, (red.) W. Szlufik, T. Banaszkiewicz, A. Pękala, Częstochowa 2004, s.199- 205.