Oświata i kultura, rozdział 7

(współautor – Janusz Spyra), (w:) Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, Cieszyn w czasach nowożytnych (1528-1848), red. I. Panic, t.2, Cieszyn 2010, s. 295-322.