O możliwościach i ograniczeniach metody reprezentatywnej w badaniach nad historią oświaty

Artykuł recenzyjny. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 70, 2015, nr 1, s. 129-134.