Nędza z bidą w parze idą. O sytuacji nauczycieli w XIX wieku

(w:) Język- Szkoła- Przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego/ Jazyk – škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska, red. M. Bogus, Czeski Cieszyn 2012, s. 57-101.