Nadzór szkolny i jego rola w budowaniu i zarządzaniu systemem oświaty na Śląsku Cieszyńskim w czasach austriackich

„Przegląd Historyczno- Oświatowy” R. 55 nr 1/2 2012, s. 5- 17.