Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku

wyd. Filozoficka Fakulta Ostravske Univerzity w Ostrave, Ostrava 2006.