Inteligencja „od czarnej roboty” czyli rola nauczycieli szkół elementarnych w modernizującym się społeczeństwie Śląska Cieszyńskiego w 2 połowie XIX i na początku XX wieku

Vzdělanec nad hranicemi „provincionality“ / Uczony ponad granicami „prowincjonalności“, red. A. Zářický, J. Davidová Glogarová, M. Závodná, Ostrava 2014, s. 196-211.