Czy Sokrates uczyłby online?

„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, T. XX, nr 1, 2016, s. 127-139.