Ciągłość / trwanie czyli warsztaty plastyczne idące w lata(ch)…

(w:) Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury, red. K. Olbrycht, D. Sieroń- Galusek, Cieszyn 2010, s. 221-234.