Język-Szkoła-Przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego/ Jazyk – škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska, pod red. Marzeny Bogus

wyd. Kongres Polaków w RC, Czeski Cieszyn 2012.